Om Fredensborg Fritid


Fredensborg Fritid er en ledende destinasjons- og fritidsboligutvikler. Med store ambisjoner er målet vårt å utvikle fantastiske fritidsopplevelser på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i. 

Vi utvikler destinasjoner og store prosjekter flere steder i Norge; fra skjærgården i Kragerø til det frodige fjellandskapet i Valdres. Når vi investerer i en destinasjon, har vi det vi kaller et evighetsperspektiv. Det må man ha om man skal drive med helhetlig destinasjonsutvikling.

Ofte må vi inn med store og tunge investeringer mange år før investeringen gir særlig avkastning. Vi tenker langsiktig og helhetlig, og derfor er vi også avhengige av forutsigbarhet.  
Vi har en tydelig strategi på hvordan vi utvikler destinasjoner på lag med lokalsamfunnet. Og på stedets premisser.  Det som fungerer på Geilo fungerer ikke nødvendigvis på Turufjell. Landskapet, naturen, tradisjonene og kulturen er ulik fra sted til sted. Nettopp å forstå og dyrke frem det unike mener vi er nøkkelen til å lykkes.

Destinasjonsutvikling er er stedsutvikling. Det skal være fint å besøke stedene vi investerer i, men først og fremst skal det være fint å bo der. 

Det betyr at det er mange ulike prosjekter vi jobber med og investerer i, det kan være alt fra aktivitetsinfrastruktur som stolheis, flytstier og alpine nedfarter til driftsorganisasjoner for aktiviteter, restaurant og overnatting. Fritidsboliger, varme senger, mobilitet, energiløsninger og tilrettelegging for lokal verdiskapning er også prosjekter ofte kan inngå i en helhetlig stedsutvikling.  

Fredensborg Fritid jobber aktivt med utvikling av ulike prosjekter på seks destinasjoner; Tyin Filefjell, Kragerø, Geilo, Turufjell (Flå), Norefjell og Hafjell.  

Bærekraft i Fredensborg Fritid

Som en ledende aktør innen destinasjon- og fritidsboligutvikling tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og jobber målrettet for en bærekraftig utvikling hver eneste dag.

Ansatte

Vårt hovedkontor ligger i Oslo med spisskompetanse innen eiendoms- og destinasjonsutvikling. 

Gjennom lokale selskaper på Geilo, Tyin-Filefjell, Turufjell, Kragerø og Norefjell sysselsetter vi også en rekke ansatte innenfor blant annet eiendomsutvikling, aktivitetsinfrastruktur (skisenter, klatrepark osv) samt hospitality. 

Stolte

Vi er stolte av produktet vi leverer, av vårt bidrag til lokalsamfunnene, og av å jobbe i Fredensborg Fritid.

Modige

Vi er modige ved å begi oss ut i ukjent terreng. Vi tar gjennomtenkte beslutninger, og vi tør å være ærlige.

Engasjerte

Vi har et sterkt og smittende engasjement for våre kjøpere, lokalmiljøet, kollegaer og produktet vi leverer.

Aktuelt


Hold deg oppdatert på siste nytt fra Fredensborg Fritid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Personvern: