Om Fredensborg Fritid


Fredensborg Fritid er en av Norges ledende destinasjons- og fritidsboligutviklere. Med store ambisjoner er målet vårt å utvikle fantastiske fritidsopplevelser på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i. 

Som selskap har vi industriell og finansiell kompetanse fra Fredensborg, kombinert med lokal forankring og aktivt eierskap på sentrale virksomheter på destinasjonene. Dette gir oss kompetanse og evne til å ivareta lokale verdier og kvaliteter til fordel for både for eiere av fritidsboliger, besøkende og innbyggere. 

Fredensborg Fritid har en attraktiv portefølje med fritidsboliger i utvikling på seks destinasjoner; Tyin Filefjell, Kragerø, Geilo, Turufjell (Flå), Norefjell og Hafjell.  

Fredensborg Fritid er en aktiv og verdibasert utvikler med lang tidshorisont og sterk, lokal forankring i alt vårt arbeid. 

Bærekraft i Fredensborg Fritid

Som en ledende aktør innen destinasjon- og fritidsboligutvikling tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og jobber målrettet for en bærekraftig utvikling hver eneste dag.

Firmahytte

Flere og flere bedrifter velger å tilby firmahytte som et populært velferdstiltak for sine ansatte - og det med god grunn!

Ansatte

Vårt hovedkontor ligger i Oslo med spisskompetanse innen eiendoms- og destinasjonsutvikling. 

Gjennom lokale selskaper på Geilo, Tyin-Filefjell, Turufjell, Kragerø og Norefjell sysselsetter vi også en rekke ansatte innenfor blant annet eiendomsutvikling, aktivitetsinfrastruktur (skisenter, klatrepark osv) samt hospitality. 

Stolte

Vi er stolte av produktet vi leverer, av vårt bidrag til lokalsamfunnene, og av å jobbe i Fredensborg Fritid.

Modige

Vi er modige ved å begi oss ut i ukjent terreng. Vi tar gjennomtenkte beslutninger, og vi tør å være ærlige.

Engasjerte

Vi har et sterkt og smittende engasjement for våre kjøpere, lokalmiljøet, kollegaer og produktet vi leverer.

Aktuelt


Hold deg oppdatert på siste nytt fra Fredensborg Fritid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Personvern: