Fantastiske opplevelser på lag med lokalsamfunn

Fredensborg Fritid er Norges ledende destinasjons- og fritidsboligutvikler. Som et selskap i sterk vekst, og med store ambisjoner, er vårt mål å utvikle fantastiske fritidsopplevelser på lag med lokalsamfunnet. Vi har industriell og finansiell kompetanse fra Fredensborg, kombinert med lokal forankring og aktivt eierskap på sentrale virksomheter på våre destinasjoner.

Vi har en attraktiv portefølje med fritidsboliger i utvikling, kombinert med sentral aktivitetsinfrastruktur på i hovedsak fem destinasjoner; Kragerø, Geilo, Turufjell (Flå), Norefjell og Tyin Filefjell. Fredensborg Fritid er en aktiv og verdibasert utvikler med lang tidshorisont og sterk, lokal forankring i alt vårt arbeid.

Les mer