Bærekraft


Fremtiden avhenger av valgene vi tar i dag. 

Vi anser det som en selvfølge at alle bidrar positivt inn i samfunnsutviklingen. Som en ledende aktør innen destinasjon- og fritidsboligutvikling tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og jobber målrettet for en bærekraftig utvikling hver eneste dag. Dette omhandler både hvordan vi forvalter natur og miljø på destinasjonene, hvordan vi utvikler sterke lokalsamfunn og lokale møteplasser, i tillegg til hvordan vi sikrer en bærekraftig eierstyring og selskapsledelse. 

Klima, natur og miljø (E) 

Som ledende aktør innen destinasjonsutvikling bærer vi et stort ansvar for hvordan vi forvalter klima, natur og miljø. Vi har som ambisjon å skape bærekraftige fritidsopplevelser på våre destinasjoner. En ambisjon som kommer til å kreve nyskapning i alle ledd.

Våre fokusområder for: Klima, natur og miljø

Minimere utslipp og naturinngrep i utbyggingen av fritidseiendom

Optimalisere energibruk fra fornybare energikilder 

Sikre klimavennlig materialbruk i våre prosjekter

Utvikle grønne transportløsninger til/på destinasjoner

Legge til rette for avfallshåndtering, ombruk og sirkularitet

Samfunn og sosialt (S) 

Lokalmiljøene står sentralt i alle våre prosjekter, og det er essensielt å jobbe på lag med lokalsamfunnet. Vi har satt oss ambisjon om å skape sterke lokalsamfunn med gode møteplasser, samt tilgjengeliggjøre fritidsopplevelser for så mange mennesker som mulig. Dette innebærer tydelige prioriteringer og investeringer fra vår side, samt evnen til å samarbeide og jobbe på tvers. 

Våre fokusområder: Samfunn og sosialt

Fokus på lokal tilstedeværelse og respekt for lokal kunnskap 

Betydelige bidrag til lokalsamfunn utover det som forventes 

Utvikle finansielle konsepter som tilgjengeliggjør fritidsopplevelser for flere

Være en attraktiv arbeidsplass med høy medarbeider-tilfredshet

Sikre god balanse på mangfold, likestilling og inkludering

Styringsstruktur (G)

Vi driver destinasjonsutvikling i et evighetsperspektiv, og jobber kontinuerlig med å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping.

Våre fokusområder: Styringsstruktur

Integrasjon av bærekraft som en del av virksomheten og en grunnpilar i forretningsstrategien 

Målrettet kartlegging av klimafotavtrykk

Forpliktelse til  videre reduksjon av negativ påvirkning  

Implementering av nødvendige rutiner og retningslinjer 

Aktuelt


Hold deg oppdatert på siste nytt om bærekraft.