Bærekraft


Fremtiden avhenger av valgene vi tar i dag. 

Som en ledende aktør innen destinasjon- og fritidsboligutvikling tar vi vårt samfunnsansvar på største alvor. Vi er ydmyke ovenfor oppgaven med å forvalte noen av Norges flotteste områder, og prisgitt våre lokalsamfunn. For å imøtekomme stadig strengere krav mtp. klima, natur og miljø, samt behov og forventninger fra lokale aktører, jobber vi strukturert og målrettet for kontinuerlig forbedring hver eneste dag. Dette omhandler både hvordan vi forvalter natur og miljø på destinasjonene, hvordan vi utvikler sterke lokalsamfunn og lokale møteplasser, samt hvordan vi sikrer en god eierstyring og selskapsledelse. 

På lag med lokalsamfunnet

Lokalmiljøene står sentralt i alle våre prosjekter, og vi ønsker å være en bidragsyter til å skape sterke lokalsamfunn med gode møteplasser, samt tilgjengeliggjøre fritidsopplevelser for så mange mennesker som mulig. Dette innebærer blant annet bred involvering på et tidlig tidspunkt og lokale arbeidsplasser. 

Våre fokusområder innenfor sosiale aspekter

Medvirkningsprosesser

Delingsmodeller og varme senger

Lokale arbeidsplasser

På lag med naturen

Som ledende aktør innen fritidseiendom- og destinasjonsutvikling bærer vi et stort ansvar for hvordan vi forvalter klima, natur og miljø. Vi ønsker å skape fantastiske fritidsopplevelser for flest mulig, en ambisjon som krever faktabasert tilnærming til blant annet arealbruk, naturtap og klimagassutslipp. 

Våre fokusområder innen klima, natur og miljø

Arealbruk og naturtap 

Klimagassutslipp 

Avfallshåndtering, ombruk og delingsmodeller

Åpenhet og transparent 

Vi driver destinasjonsutvikling i et evighetsperspektiv, og jobber kontinuerlig med å balansere økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. På veien ønsker vi å kommunisere åpent rundt det arbeidet vi gjør. 

Aktuelt


Hold deg oppdatert på siste nytt om bærekraft.