Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Fredensborg Fritid og våre destinasjoner forholder seg til, jobber med og etterfølger Åpenhetsloven. 

Ansvarlig Utvikler

Respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter er grunnleggende i vår virksomhet, og er avgjørende for valg av leverandører og samarbeidspartnere. Innføring av Åpenhetsloven gir føringer til vårt allerede pågående arbeid, og trygger våre kunder på at våre leveranser er i henhold til både lovhjemmel og vår etiske standard.  

Aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter 

Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten identifiserer og vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og fremmer motvirkende tiltak. Vår kartlegging av leverandørkjeden og forretningspartnere er basert på OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger, og er en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold. 

Samarbeid med og oppfølging av leverandører 

Menneskerettigheter og arbeidsforhold er forankret i Fredensborg Fritids styringsdokumenter. Vi setter tydelige krav til våre leverandører og krever at de signerer og etterlever våre krav til samarbeidspartnere.

Offentlig redegjørelse og informasjon

I tråd med Åpenhetsloven, publiserer Fredensborg Fritid årlig en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger, første gang innen 30. juni 2023. Har du spørsmål vedrørende Fredensborg Fritid eller en av våre destinasjoners etterlevelse av Åpenhetsloven eller vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende en skriftlig forespørsel til transparencyact@fredensborg.no.