Medvirkning på Tyin-Filefjell

Våren 2023 inviterte Tyin-Filefjell til medvirkning med formål om å få bedre innsikt og forståelse for de lokale forholdene i Vang.

Ved hjelp av Léva Urban Design ble det gjennomført en digital undersøkelser som kartla lokalbefolkningens, fritidsboligeiere og andre besøkendes bruk av Vang i dag, samt innspill, ønsker og behov for utviklingen av Tyin-Filefjell

Nå er rapporten fra undersøkelsen og oppsamlingen klar og rapporten kan lastes ned i sin helhet under. 

Tyin-Filefjell  AS jobber med utvikling av et betydelig område på og rundt Tyin-Filefjell, og vil ta med seg resultatene fra undersøkelsen som et viktig dokument i videre arbeid med helhetlig utvikling av destinasjonen. Med mål om å utvikle en helårsdestinasjon med internasjonal attraksjonskraft er det spennende tider fremover. 

Helhetlig utvikling - på lag med lokalsamfunnet.