Tyin-Filefjell - Tilbakeblikk på 2022 og veien videre

Et begivenhetsrikt år er snart tilbakelagt og vi er endelig i gang med vintersesongen 22/23. Vi ønsker å takke grunneiere, lokale, hytteeiere og samarbeidspartnere for året som er gått. Vi ser frem mot et spennende nytt år med videre samarbeid. Her kommer et tilbakeblikk over utviklingen hittil på Tyin-Filefjell og veien videre.
  • Tyin-Filefjell

Rekruttering og drift fremover

Det er blitt jobbet mye med å skape et godt grunnlag for både drift og videre utvikling fremover. Etter en fantastisk innsats fra alle ansatte på Tyin-Filefjell og driftslederne Line Svien, Katrina Kollbotn, Ole Martin Jægersborg og Kjartan Bruvik, er vi godt rustet for nok en vintersesong med et godt aktivitets- og serveringstilbud for hele familien. Flere nye nøkkelpersoner er blitt rekruttert på tvers av selskapene på Tyin-Filefjell, med Eirik Høyme Rogn i spissen som ny daglig leder. Eirik tiltrer i rollen for fullt på nyåret med ambisiøse mål; 

– Jeg ønsker å være med på å skape en solid, autentisk høyfjellsdestinasjon. Tidligere har det kanskje ikke vært mulig å få til dette, å gå all in med store ambisjoner. Men nå har vi en langsiktig aktør i ryggen og et helt nytt mulighetsrom. Fredensborg Fritid har et helhetlig perspektiv på det å tenke destinasjonsutvikling. Jeg ønsker at vi sammen kan skape et Tyin-Filefjell 2.0. Og som innfødt vangsgjelding er jeg selvsagt veldig inspirert  av den gründerkulturen og pionerånden som i sin tid sørget for at fjella våre i lange tider var det heiteste reisemålet i den norske fjellheimen. 

Vi jobber kontinuerlig med å ruste opp blant annet Filefjellstuene, Tyinkrysset Fjellstue, og Skisenteret med Skikaféen for å videreutvikle Tyin-Filefjell som en helårsdestinasjon. På nyåret starter arbeidet med å bygge om 1. etasje på Tyinkrysset Fjellstue til et velkomstsenter og kontorer for aktivitet-, drift- og utviklingsorganisasjon. Vi ser frem til å ta imot lokale, besøkende og samarbeidspartnere i en felles og lokal base for videreutvikling. Kvalitet over kvantitet er nødvendig for å sikre best mulig opplevelse for både lokale, hytteeiere og nye kunder på lang sikt. Dette påvirker blant annet  åpningstider i skisenteret, på tvers av aktivitetstilbudet og på serveringsstedene. Her står også lokalt samarbeid i fokus, da vi sammen har høye ambisjoner for videreutvikling på lag med lokalsamfunnet. 

Utviklingen fremover 

Mange er spent på hva som planlegges fremover på Tyin-Filefjell. Vi jobber med videreutvikling av masterplanen hvor vi ser på alpint- og aktivitetstilbud for både sommer og vinter, overnattingstilbud, servicetilbud, teknisk infrastruktur og fritidsboliger. Det er to konkrete reguleringsprosesser i gang; detaljregulering av Fløgstrønde t-krok og løypetraséer og detaljregulering av hyttefelt i Børrelie.  Vi er tidlig i prosessen og vil komme med mer informasjon om videre utvikling på nyåret.

Medvirkningsprosess

Innspill og tilbakemeldinger er viktig for oss. Derfor igangsetter vi en omfattende medvirkningsprosess for å få et mangfoldig bilde av hvordan vi sammen skal utvikle Tyin-Filefjell som reisemål og fritidsdestinasjon. På nyåret når vi ut til heltids- og deltidsinnbyggere, unge som gamle, organisasjoner, foreninger og næringslivet for deres innspill. 

God jul og godt nytt år! 

Fjellhilsen fra alle oss på Tyin-Filefjell og Fredensborg Fritid