Utviklingen fortsetter på Tyin-Filefjell

2022-05-13
Det har vært mange kaffekopper og nær dialog med alle parter i samarbeidet om videreutvikling av Tyin-Filefjell, og åpenhet, relasjonsbygging og transparens har vært nøkkelbegreper i prosessen.

Ønsker å samle destinasjonen

– At vi nå lykkes med å samle «hele destinasjonen» under en felles paraply, gjør at en kan tenke stort, langsiktig og bærekraftig. Grunneierne, kommunen og lokalt næringsliv har lenge arbeidet for å finne den rette samarbeidspartneren med tilgang på nødvendig kapital, gjennomføringsevne og kompetanse innen destinasjonsutvikling.  Nå skal vi vise at vi er denne tilliten verdig, sier Håvard Staff Brenno, daglig leder i Fredensborg Fritid. 

Revitaliserer området 

Håkon Arnstorp i Fredensborg Fritid berømmer kommunens engasjement og tilrettelegging for prosjektet. 

– At kommunen er så delaktig i utviklingen og viser helhetsforståelsen som dette prosjektet krever, gjør at vi sammen kan revitalisere Tyin-Filefjell og igjen gjøre dette til en av Norges fremste helårs fjelldestinasjoner, sier han. 

Bærekraftig utvikling

Kommuneplanen legger vekt på at området skal ha en bærekraftig og helhetlig utvikling hvor man skal ta hensyn til eksisterende fritidsboliger, etablerte løyper og nedfarter. 

– Skal man styrke utviklingen med fokus på bærekraft, øke aktiviteten og bedre tilbudet, må man ha en profesjonell aktør med langsiktig perspektiv, planmessig kompetanse, økonomisk ryggrad og med gjennomføringsevne. Samtidig må vedkommende sette seg godt inn i historien, bli kjent med området og ikke minst med alle grunneiere og etablerte virksomheter i området. Derfor er det en glede at det nå er klart at Fredensborg Fritid har inngått avtale med grunneiere, utviklingsselskap og bedrifter på Tyinkrysset/Filefjell, sier ordfører i Vang kommune, Vidar Eltun. 

  • Tyin