Fra kvartsbrudd til feriedestinasjon

2022-06-02
Fredensborg Fritid vil bygge opp mot 250 fritidsboliger i steinbruddet Litangen - med inspirasjon fra Lofoten i nord til Santorini i sør.

Litangen – unikt, bærekraftig, gjennomtenkt

Kvartsbruddet på den lille halvøya Litangen sørøst for Kragerø, avvikles i år etter nesten 100 års drift. Resultatet etter mange år som steinbrudd, er et område med store nedsprengte arealer og et terreng lite egnet for ferdsel.

–Vi transformerer et utgravd steinbrudd til et levende område for eiere og brukere av fritidsboligene, lokalbefolkningen og andre tilreisende. Litangen blir en spennende attraksjon, sier Knut Bremer i Fredensborg.

LundHagem vant arkitektkonkurransen som ble gjennomført i 2021, og reguleringsprosessen er i gang. Målet er bygging fra 2024 og investeringsrammen er cirka 1 milliard kroner.

Attraktiv beliggenhet

Litangen ligger i Kilsfjorden, en kort båt- eller kjøretur fra Kragerø sentrum, og har gode utsikts- og solforhold. Allerede i 2006 ble det inngått avtale med eier av steinbruddet, Georg Tveit AS, om tilrettelegging for fremtidig utvikling av fritidsboliger. Siden 2008 har området ligget inne i kommuneplanens areadel som fremtidig område for fritidsboliger.

–Det er umulig å gjenetablere terrenget etter steinbruddet, men ved langsiktige avtaler og godt samarbeid, har virksomheten skapt et spennende utgangspunkt for nytenkende arkitektur og fritidsboligutvikling. Litangen blir et landemerke med grønn infrastruktur og en tydelig helhetstankegang, sier arkitekt Svein Lund.

Sentralt i prosjektet er lagunen hvor havet slippes inn. Den har utløp mot nord og sør.

– Dette blir et av de mest unike fritidsboligprosjekter i Norge og Norden. Vi har hentet inspirasjon fra kystbebyggelsen i Kragerø, rorbuer i Lofoten og fjellandsbyer på Santorini. Samlet gir dette en variert arkitektur hvor samspill mellom menneske og naturen er i sentrum, sier Lund.

Styrker Kragerø

Litangen Utvikling AS har innledet samarbeid med marinbiologer for å sikre god vannkvalitet i lagunen, og transformasjon fra et tidligere industriområde til fritidsboligfelt er krevende - både over og under vann.

­–For å lykkes i et slikt prosjekt er vi avhengige av å tenke bærekraft i alle ledd. Blant annet vil vi sørge for gjenvinnbar energi, benytte oss av byggemetoder med lavere utslipp samt legge til rette for delingstjenester. Vi vil også forsøke å reetablere biologisk og marinbiologisk mangfold, sier Bremer.

I prosjektet legges det opp til redusert bruk av bil og Litangen vil inkluderes i rutenettverket til den elektriske hydrofoil-båten Fredensborg håper blir levert neste sommer. Båtforbindelsen til Kragerø sentrum vil ta rundt 15 minutter.

–Prosjekter som dette styrker næringsgrunnlaget i Kragerø og er med på å gjøre byen til en stadig mer attraktiv helårsdestinasjon. Vi har et godt samarbeid med kommunen og opplever å få god støtte til å forvandle steinbruddet til fritidsboliger, slik det også er vedtatt i kommuneplanens arealdel, sier Bremer.

vimeo_video_preview